Galvenā lapa

Skolēnu dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Skola piedalās projektā "PuMPuRS".Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA
Turpina uzņemt audzēkņus 10. klasēs

Programmas 10.klasēs

  • „Vispārējā vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma” (kods-31013021 – matemātika un informātika);
  • „Vispārējas vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma” (kods-31014021 – komerczinības

Dokumentu pieņemšana.
Dokumentu iesniegšana notiek no 18.jūnija.
18.06 - plkst. 10.00-16.00;
19.06 - plkst. 10.00-16.00;

20.06 - plkst. 10.00-14.00.

Tālruņi 67416561; 67416663

  1. Iespējas talantīgiem bērniem attīstīt savas spējas, realizēt savus mērķus
  2. Katra bērna individuālo spēju attīstīšana.
  3. Piedalīšanās starptautiskajos projektos

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU,  Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA

Skolā ir organizēti un darbojas 17 kultūrizglītojoši pulciņi, interešu izglītības nodarbības, 8 klubi, 39 fakultatīvas nodarbības. Skolā darbojas sporta deju klubs  „Elfs”, kurā var dejot bērni un pieaugušie visās vecuma grupās.

 

10

Rīgas Anniņmuižas vidusskola atrodas Imantā, Kleistu ielā 14, LV – 1067.

Rīgas Anniņmuizas vidusskola garantē zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši LR IZM prasībām. Skolēni apgūst valsts valodu, krievu un angļu valodu, matemātiku, komerczinības, kultūras vēsturi, biznesa pamatus, dabaszinības, informātiku u.c. priekšmetus.

Skolā ir mūsdienīgs aprīkojums – 3 datorklases, 4 DZM kabineti ar interaktīvajām tāfelēm, 2 sporta zāles, videozāle, projektori, bagāta bibliotēka, videotēka un fonotēka. 

Skolā darbojas kvalificēta skolas atbalsta personāla komisija (SAPK).

Ir iespējas apmeklēt pagarinātās dienas grupas, brīvajā laikā nodarboties dažādos pulciņos, fakultatīvos, sporta sekcijās un studijās. 13 gadus darbojas teātra studija „Rampa”, vairāk nekā 18 gadu mūs priecē krievu folkloras ansamblis „Vesņanka”. Skolēni izkopj savu talant starptautiskajā sporta deju klubā „Elfs”, literārajā klubā „Dzejas pasaulē”, skolēnu zinātniskajā biedrībā, angļu valodas klubā. Sākumskolā darbojas klubs „Intelekts”.

Savu pedagoģisko meistarību skolotāji izkopj radošajās grupās, pedagoģiskajās meistardarbnīcās, apkopo savos problēmdarbos un metodiskajos darbos. Skolotāji aktīvi piedalās RIIMC metodisko izstradņu skatē. Savā darbā skolotāji izmanto jaunākās pedagoģiskās tehnoloģijas: kritiskās domāšanas meistardarbnīcu, stundu – izrādi, stundu – koncertu, projektu skolu, step by step u. c.

Mūsu skolotāji ir Latvijas konkursu „Gada skolotājs”, „Mans skolotājs”, „Sakarīgākais skolotājs" uzvarētāji.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas bibliotēka strādā no 1975. gada. Šobrīd bibliotēkā ir 801 lasītājs. Viņu rīcībā ir apmēram 30 000 grāmatu, 5000 brošūru, 23 000 mācību grāmatu un 1377 enciklopēdijas un vārdnīcas.

 


LatvianRussian (CIS)

Gadījuma foto

Atgriezeniskā saite

* - obligātie lauki

Jūsu vārds (*)

Nepareizi aizpildīts lauks!
E-pasts vai tālrunis

Nepareizi aizpildīts lauks!
Ziņa (*)

Nepareizi aizpildīts lauks!
Pārbaudes kods
Pārbaudes kodsAtjaunot
Nepareizi aizpildīts lauks!